Web Analytics

DNG news and events blog - Deploy and Nurturing Gallery

DNG logo
Engage | Help | Develop
Go to content

A moment to lose or to fail.

Deploy and Nurturing Gallery
Published by Kushoka in Quotations · 16 November 2020
Tags: lose
Sometimes in life, you need to lose or fail in order to get some time to gain experience, learn and rethink, so you can improve your next move.
By Kushoka, NA.

Sehemu Fulani au wakati Fulani katika Maisha inakupasa kupoteza au kushindwa, ili upate uzoefu na uchukue muda wa kutafakari na kujifunza, kisha uweze kuimarisha au kuboresha hatua yako ifuatayo.DNG All Rights Reserved 2020
Website Crafted by Kushoka, N.A
Back to content